Salam Perkenalan

Assalamu 'ala kulli muslimin, wa salamun 'ala manittaba'al huda.
Salam sejahtera atas semua muslimin dan salam sejahtera atas sesiapa yang mengikut petunjuk.


Saya memulai blog ini "Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani".

Sesungguhnya Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda :
"Apabila mati anak Adam, putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya."

Menyedari bahawa duitku taklah banyak mana untuk selalu disedekahkan dan tidak ada jaminan yang anak2 akan mendoakanku setelah aku mati nanti (Ya Allah, Kau jadikanlah anak2ku anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya..amin!), maka blog ini aku tuliskan. Moga2 segala ilmu/bahan yang aku kongsikan di sini membawa manfaat kepada ramai manusia.

Pun begitu apa yang tertulis di sini kebanyakannya bukanlah original daripada aku sendiri kerana aku ini seorang yang jahil lagi kurang ilmu. Setiap yang aku 'sharekan' di sini akan ku tuliskan dari mana ku mengambilnya, insyaAllah.
Blog ini terbaik dilayari menggunakn browser Mozilla Firefox 3.x

Selamat datang ke blog ini.. Semoga ia bermanafaat kepada kalian semua... Sebarang cadangan, komen, 'kutukan dan pujian' adalah dialu-alukan.

Monday, January 16, 2012

Kisah Heraclius dalam Shahih Bukhari


Berikut saya nukilkan bersama dengan sanadnya suatu riwayat panjang yang terkandung dalam Shahih Al-Bukhari iaitu dalam bab membicarakan Kitab Iman. Kisah tentang dialog Abu Sufyan (sebelum keislamannya) dengan Heraclius (Raja / Pembesar Rom). Semoga menjadi iktibar dan menguatkan keyakinan diri tentang kebenaran kerasulan Muhammad.

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin 'Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya; bahwa Heraclius menerima rombongan dagang Quraisy, yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke Negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Iliya' mereka menemui Heraclius atas undangan Heraclius untuk diajak dialog di majelisnya, yang saat itu Heraclius bersama dengan para pembesar-pembesar Negeri Romawi. Heraclius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. 

Heraclius berkata; "Siapa diantara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi itu?." Abu Sufyan berkata; maka aku menjawab; "Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia". Heraclius berkata; "Dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya." Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraclius berkata melalui penerjemahnya: "Katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai Nabi. Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus mendustakannya.

"Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku niscaya aku berdusta kepadanya." Abu Sufyan berkata; Maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) adalah: "bagaimana kedudukan nasabnya ditengah-tengah kalian?" Aku jawab: "Dia adalah dari keturunan baik-baik (bangsawan)". Tanyanya lagi: "Apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia?" Aku jawab: "Tidak ada". Tanyanya lagi: "Apakah bapaknya seorang raja?" Jawabku: "Bukan". Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah?" Jawabku: "Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah". Dia bertanya lagi: "Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang?" Aku jawab: "Bertambah". Dia bertanya lagi: "Apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya?" Aku jawab: "Tidak ada". Dia bertanya lagi: "Apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu?" Aku jawab: "Tidak pernah". Dia bertanya lagi: "Apakah dia pernah berlaku curang?" Aku jawab: "Tidak pernah. Ketika  kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu".

Berkata Abu Sufyan: "Aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini".

Dia bertanya lagi: "Apakah kalian memeranginya?" Aku jawab: "Iya". Dia bertanya lagi: "Bagaimana kesudahan perang tersebut?" Aku jawab: "Perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami terkadang kami yang mengalahkan dia". Dia bertanya lagi: "Apa yang diperintahkannya kepada kalian?" Aku jawab: "Dia menyuruh kami; 'Sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. ' Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturrahim". 

(perhatikan berikutnya apa kata Heraclius tentang semua pertanyaannya di atas.....)
Maka Heraclius berkata kepada penerjemahnya: "Katakan kepadanya, bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu, kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu apakah  pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya, kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya tentu ku anggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja, maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta  sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya, kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah?" Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah bertambah pengikutnya atau berkurang, kamu menjawabnya bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya. Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang, kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para Rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian, kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala, dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturrahim.
Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada diantara kalian sekarang ini, seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua kakinya. 

Kemudian Heraclius meminta surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang dibawa oleh Dihyah untuk para Penguasa Negeri Bashrah, Maka diberikannya surat itu kepada Heraclius, maka dibacanya dan isinya berbunyi: "Bismillahir rahmanir rahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraclius. Penguasa Romawi, Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam; masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, dan: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Abu Sufyan menuturkan: "Setelah Heraclius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk pikuk dan suara-suara ribut, sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar; "sungguh dia telah diajak kepada urusan Anak Abu Kabsyah. Heraclius mengkhawatirkan kerajaan Romawi."Pada masa itupun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya  (perasaan itu hilang setelah) Allah memasukkan aku ke dalam Islam. 
Dan adalah Ibnu An Nazhur, seorang Pembesar Iliya' dan Heraclius adalah seorang uskup agama Nashrani, dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraclius mengunjungi Iliya' dia sangat gelisah, berkata sebagian komandan perangnya: "Sungguh kami mengingkari keadaanmu. 

Selanjutnya kata Ibnu Nazhhur, "Heraclius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya; "Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat raja Khitan telah lahir, siapakah di antara ummat ini yang di khitan?" Jawab para pendeta; "Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi, janganlah anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja keseluruh negeri dalam kerajaan anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut di bunuh." Ketika itu di hadapkan kepada Heraclius seorang utusan raja Bani Ghasssan untuk menceritakan perihal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraclius memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia berkhitan ataukah tidak. Seusai di periksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu di beritahukan orang kepada Heraclius. Heraclius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya, di khitankah mereka ataukah tidak?" Dia menjawab; "Orang Arab itu di khitan semuanya." Heraclius berkata; 'inilah raja ummat, sesungguhnya dia telah terlahir." 

Kemudian heraclisu berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setaraf dengan Heraclisu (untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam). Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsha, tetapi sebelum tiba di Himsha, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraclius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang Nabi. Heraclius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsha, setelah semuanya hadir dalam majlisnya, Heraclius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. 

Kemudian dia berkata; 'Wahai bangsa rum, maukah anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai Nabi!." Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraclius jadi putus harapan yang mereka akan beriman (percaya kepada kenabian Muhammad). Lalu di perintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata; "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu." Lalu mereka sujud di hadapan Heraclius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraclius. Telah di riwayatkan oleh Shalih bin Kaisan dan Yunus dan Ma'mar dari Az Zuhri.

13 Komen:

Anonymous said...

Hi theгe frіends, hοw is thе whole thіng, and
ωhat yοu want to say about this article,
in my view its tгuly amazing in suρport of me.
Also visit my webpage ; Pet

Anonymous said...

Ι viѕіted manу web sites hοwevеr the аudio qualitу for audіo songs еxisting at this webѕite is genuinely
marvеlous.
Also see my webpage :: extra money

Anonymous said...

dating service for people with std's http://loveepicentre.com dating p38 pistol

Anonymous said...

It's wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our dialogue made at this time.
Also visit my blog post : perfumes baratos

Anonymous said...

Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon
it ;) I may come back yet again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
and continue to help other people.

My blog post; online radio
Also see my website - http://www.nexopia.com/users/cnamenmagha/blog/12-diese-funktion-ist-sehr-ntzlich-fr-diejenigen-die-in-richtung-lernen-einige-dringend-bentigte-tanzbewegungen-suchen

Anonymous said...

free ebook listings http://audiobooksplanet.co.uk/Lennart-Ljung/m75796/ professional visual c 5 activex ebook [url=http://audiobooksplanet.co.uk/Eugene-Olafsen/m36526/]sony ebook charger[/url] ebook resell bundle

Anonymous said...

Certain foods will send glucose rushing into your blood which
then triggers an insulin response which puts you directly into a fat storing mode.
Sie müssen auch sicher sein, dass Sie Ihre Einsätze auf der ganzen innerhalb der Roulette Tisch, bevor der
Lieferant keine zusätzlichen Einsätze Signale sind. Because tinnitus is
a condition that afflicts many people, and yet there is no surefire cure to the problem, there are many
different methods for tinnitus relief.

My homepage http://stud.fh-wedel.de/kompass/index.php?title=Benutzer:EdmundoWa

Anonymous said...

Each listing includes the skills taught and the suggested age
for the activity. Thus the games like the Mahjongg Spiele as well as the Naegel machen games are more in demand
and this is the greatest benefit or advantage of the online
games. The player guides Phen through 10 levels of dungeon gameplay,
finding a whole host of weapons and other items as well.

Here is my page; gratis spiele spielen

Anonymous said...

[url=http://onlinemedistore.com/products/topamax.htm][img]http://onlinemedistore.com/6.jpg[/img][/url]
journal of managed care pharmacy http://onlinemedistore.com/products/buspar.htm new england pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/minocycline.htm]shopko pharmacy stevens point[/url]
samford pharmacy school http://onlinemedistore.com/products/hard-on.htm ortho birth control pills mexico pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/ditropan.htm]ditropan[/url]
pharmacy online australia http://onlinemedistore.com/products/keftab.htm pumpkin stencils pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/lanoxin.htm]walmart pharmacy waldorf maryland number[/url]
medicine shoppe pharmacy canton ohio http://onlinemedistore.com/products/leukeran.htm internet pharmacy bulletin boards [url=http://onlinemedistore.com/products/deltasone.htm]deltasone[/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/prevacid.htm][img]http://onlinemedistore.com/10.jpg[/img][/url]
information online medical provided read pharmacy discount http://certifiedpharmacy.co.uk/products/cefadroxil.htm cvs pharmacy drive thru [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/altace.htm]california pharmacy schools[/url]
cheap butalbital online from usa pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/chloroquine.htm npi for cvs pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/motrin.htm]motrin[/url]
communication and pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/seroquel.htm bakersfield el tejon pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/synthroid.htm]lakeview pharmacy phillips wisconsin[/url]
free membership to online pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/accupril.htm milton pharmacy milton wi [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/xplode--stamina--energy-and-sex-enhancer-.htm]xplode stamina energy and sex enhancer [/url]

Anonymous said...

You can learn about those fundamental lessons by simply playing video games.
Your best bet is to choose a video card that
is just one or two steps down from the number one
card now. Games such as Bugsby the Reading System, The Tag Reader, Hot Dots
Reading Comprehension Kits and 20Q are a few of the many games available that
serve this purpose.

Here is my web page; kostenlos spielen

Anonymous said...

I almost never create responses, but after reading
a few of the responses on "Kisah Heraclius dalam Shahih Bukhari".
I actually do have 2 questions for you if it's allright. Is it just me or do some of these remarks look like they are written by brain dead people? :-P And, if you are writing on additional sites, I would like to follow you. Could you list of all of your social networking sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

Also visit my web site ... laser cellulite treatment

Anonymous said...

testimony online dating http://loveepicentre.com/faq/ rules in dating married men
how to get help on dating [url=http://loveepicentre.com/articles/]dating and being a female preacher[/url] free adult dating online
jewish dating services for gays [url=http://loveepicentre.com]threesome dating service[/url] married woman dating free [url=http://loveepicentre.com/user/mikeadamsxx/]mikeadamsxx[/url] date china dating lovers soul mate